Styrelsen

<<

Styrelsens sammansättning 2018 – 2019:


Stefan Timmerman, ledamot och ordförande.


Andreas Hansén, ledamot och kassör.


Katarina Julin, ledamot och sekreterare.


Annelie Wallin, ledamot.


Simon Plogmann, ledamot.


Jerry Aaltonen, suppleant och brandskyddsansvarig.